เสริมสุขภาพด้วยเอมไซม์

Bookmark and Share

090 464 1453 , 088 887 9419

ความมหัศจรรย์ของเอมไซม์

มนุษย์เราจัดเป็นงานสร้างสรรค์ที่มหัศจรรย์มาก แต่ละคนจะมีแบบแผนที่เหมือนกันอย่างหนึ่งซึ่งจะมีผลต่อภาวะสุขภาพ แบบแผนนี้เป็นผลมาจากศักยภาพของเอ็นไซม์ ซึ่งจะมากน้อยต่างกันไปตามโครงสร้างและพันธุกรรมของคนนั้น ๆ

เอมไซม์คืออะไร

เอมไซม์เป็นสารกลุ่มโปรตีนที่ร่างกายได้รับจากการรับประทานอาหารและสร้างขึ้นเอง ซึ่งเอมไซม์เหล่านี้มีอยู่ก่อนที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยาใด ๆ เกิดขึ้น แม้กระทั่งวิตามิน แร่ธาตุ หรือฮอร์โมนก็ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีเอ็นไซม์ เอ็นไซม์มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ แม้ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงสุดก็ตาม เอ็นไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งเป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนที่ทำให้ร่างกายเราสามารถทำงานต่าง ๆ ได้และมีสุขภาพดี

แหล่งผลิตเอมไซม์

เอมไซม์ที่ใช้ในขบวนการเผาผลาญพลังงานทั้งหมดจะสร้างขึ้นในร่างกายมีความสำคัญกับทุกขั้นตอนของการย่อยอาหาร อายุที่มากขึ้นและความเครียดมีผลให้การสร้างเอ็นไซม์เหล่านี้ลดลง ส่วนเอมไซม์จากอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ จะคงความสามารถในการย่อยอาหารก็ต่อเมื่อยังไม่ผ่านการปรุงให้สุกเท่านั้น

เอมไซม์จากจุลินทรีย์นมเปรี้ยวและยีสต์ที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร ช่วยระบบย่อยอาหารได้ครบถ้วนและยังช่วยเสริมการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ เอ็นไซม์กลุ่มนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าเอมไซม์เสริมจากแหล่งอื่น ๆ
Free counter and web stats